Rakkerungan gårdsbarnehage - hvem er vi?

Vi er en gårdsbarnehage og vårt hovedfokus ligger på natur, miljø og sunne tradisjoner. Dette er noe av det barnehagen kan tilby barna deres! Vi anbefaler deg også å lese barnehagens årsplan for mer detaljerte beskrivelser av vårt pedagogiske arbeid.